Innhold
1
Hva er Gymlek?

​For de minste barna (2-5 år) tilbyr NTF konseptet GYMLEK. Her kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek. Grunnprinsippet i konseptet er å tilrettelegge for aktivitetsmiljøer som gir barna stort spillerom for utforskning og eksperimentering.

2
Hva er Idrettens Grunnstige (Turnstigen)?

​For barn fra 6-12 år har vi Norges gymnastikk og turnforbund utviklet Idrettens grunnstige 1 og 2 som til sammen utgjør  NGTFs konsept for breddeaktivitet. Her får barna grunnleggende motoriske ferdigheter som er viktig for all idrett. Fra man er 6 år kan man også delta på oppvisningsstevner.

 Nyheter

 

 

 

 

 

 

 I fokus

 Alle nyheter