Innhold
1
Våre medlemsfordeler

Søskenmoderasjon

Har du to eller flere barn i Narvik Turnforening? Da har du rett til søskenmoderasjon.


Dersom du har to eller flere barn i Narvik Turnforening (NTF), gir foreningen 15 % fratrekk i treningspris fra og med barn nummer 2.  Det er viktig at du melder fra om dette til NTF via post@narvikturn.no ettersom programvaren vi benytter ikke gir noen mulighet for å fange opp dette automatisk.

Melding om søskenmoderasjon må gis ved innmeldingstidspunkt slik at NTF rekker å gjøre endringer før faktura sendes ut

 

 

 I fokus